Dochádzkový terminál A-C071S

166,67 €
Bez DPH

Dochádzkový terminál A-C071S

Množstvo

 

Bezpečnostné pravidlá (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka)

 

Pravidlá doručovania (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka)

 

Pravidlá vrátenia tovaru (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka)

Základné informácie

  • Hardvérový dochádzkový terminál A-C071S je elektronické zariadenie na evidenciu dochádzky. Identifikácia pracovníkov sa realizuje viacerými spôsobmi – pomocou prístupového kódu a zároveň hesla alebo RFID kľúčom/kartou, prípadne pomocou odtlačku prsta.
  • On-line prepojenie dochádzkového terminálu s databázou účtovnej jednotky, prípadne možnosť práce v režime off-line (až jeden mesiac) – po opätovnom pripojení dochádzkového terminálu k databáze sa prechody automaticky načítajú do knihy Evidencia príchodov a odchodov, prípadne je možné prechody stiahnuť v CSV formáte a pomocou transformačnej šablóny naimportovať do OBERON-u (napr. pri inštalácii dochádzkového terminálu na stavenisku a mesačnom spracovaní dochádzky).
  • Pri dochádzkovom termináli A-C071S je potrebné, aby pracovník mal vo formulári Pracovník (ponuka Firma, resp. Mzdy, Pracovníci) okrem prístupového kódu zadané aj heslo, resp. kód RFID kľúča/karty. Pri ostatných typoch terminálov stačí mať zadaný prístupový kód pracovníka.
  • Zariadenie inštaluje servisný technik dodávateľa v spolupráci so správcom lokálnej počítačovej siete

Ďalšie informácie

  • Dochádzkový terminál pomocou najmodernejšej technológie snímania odtlačkov prstov dokáže rozpoznať odtlačky za sucha i mokra, dokonca aj mierne poškodené odtlačky. 2.4 ” TFT LCD displej zaručuje jasnosť a čitateľnosť všetkých údajov.
  • Vysoká rýchlosť verifikácie – vždy do jednej sekundy. Komunikácia s okolím je možná pomocou TCP/IP alebo USB portu.
  • Dôležité položky firmvéru sú k dispozícii v slovenskom jazyku.
  • K jednému dochádzkovému terminálu je možné dokúpiť neobmedzený počet unikátnych RFID kľúčov (v balení dochádzkového terminálu je 5 kusov RFID kľúčov).
  • Pri použití odtlačkov prstov povinnosť registrácie na Úrade na ochranu osobných údajov.

Dôležité upozornenie: Tlačidlo F1 Príchod slúži tak na príchod do zamestnania, ako aj na návrat zo všetkých druhov neprítomností. Všetky ostatné tlačidlá (F2 – F8) slúžia len na odchod zo zamestnania podľa cieľa neprítomnosti.

Technická špecifikácia

Model:  A-C071S
Kapacita pracovníkov:  2 000
Kapacita odtlačkov: 2 000
Kapacita záznamov: neobmedzená (100 000  v režime off-line)
Jazyk: slovenský, anglický
Spôsob pripojenia: on-line so systémom OBERON, aj off-line
Displej: 2.4″ TFT LCD
Rozlíšenie snímača odtlačkov prstov: 500DPI (Optical)
Reálne zobrazenie odtlačkov prstov na displeji: k dispozícii
Čas identifikácie: do 1s
Komunikácia: TCP/IP, USB
Spôsob overovania: prístupový kód/kľúč, resp. karta s RFID čipom (125Khz)/odtlačky prstov
Zvonenie – alarm: zvonenie zabudované v zariadení
Napájanie: DC 12V/1A
Prevádzkové prostredie: prevádzková teplota: 0°C-45°C, vlhkosť: 80%
Rozmery terminálu: 164(d)*110(š)*42(v)mm
Typy prechodov: preddefinované (max. 8)
Spôsob uloženia odtlačku prsta: len daktyloskopické vzory a markanty (max 498 bajtov)

A-C071S

Tabuľka dát

Pripojiteľnosť na SW
Oberon