- Licencia na prevádzkovanie technických služieb č.: PT001113 (zabezpečovacie systémy a CCTV)


- Spoločnosť zapísaná v Registri servisných organizácií DR SR v zmysle Zák. č. 289/2008 Z.z. ako autorizované servisné stredisko:

 

VAROS FT4000, FISCAL FM-41 ver. Z1T1 a odvodené varianty, FISCAL FM-41 ver. Z2T2 a odvodené varianty, DATECS DP50, DP-50D, MP-55L, MP-55B, MP 55LD, DATECS DP-500, EASY-POS96, EPSON FP-T88US M2, EPSON FP-T88 M2-D, PEGAS FM-06 B.1.0, PEGAS FM-06 B.2.0, PEGAS FM-06 B.3.0, PEGAS FM-06 B.4.0, PEGAS FM-06 E.1.0, PEGAS FM-06 E.2.0, PEGAS FM-06 E.3.0, PEGAS FM-06 E.4.0, PEGAS FM-06 G.1.0, PEGAS FM-06 G.2.0, PEGAS FM-06 G.3.0, PEGAS FM-06 G.4.0, Pegassino

 

Autorizované servisné stredisko pre účtovný a ekonomický sofware MRP a OBERON. Komplexné služby v oblasti systémov IT.