Access OCR31x - čítačka dokladov

408,33 €
Bez DPH

Čítačka dokladov je hardvérové zariadenie, ktoré umožňuje automaticky načítať identifikačné údaje z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet.

Množstvo

Čítačka dokladov je hardvérové zariadenie, ktoré umožňuje automaticky načítať identifikačné údaje z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet do modulu Hotelová recepcia systému OBERON, konkrétne do formulára Ubytovanie v Knihe ubytovaných. Určená je pre recepcie ubytovacích zariadení, kde je potrebné zapisovať údaje z dokladov.

Čítačka umožňuje čítať také doklady, ktoré obsahujú strojovo čitateľnú zónu (MRZ = Machine Readable Zone), pričom dokáže čítať 2-riadkové a 3-riadkové MRZ zóny. Jej inštalácia je veľmi jednoduchá, na pripojenie k počítaču sa používa USB rozhranie. Na indikáciu korektného/nekorektného čítania údajov slúži dvojfarebná LED-ka a akustický signál. Čítačka dokladov nepodporuje diakritiku.

Obsluha zariadenia

  • Pri vytváraní nového ubytovania obsluha recepcie prejde dokladom v štrbine čítačky (v ktoromkoľvek smere). Vzápätí sa do OBERON-u načítajú údaje z dokladu – číslo dokladu totožnosti, priezvisko, meno, dátum narodenia, štát (neprenáša sa adresa trvalého pobytu).
  • Pri ďalšej návšteve hosťa však program vyhľadá v histórii ubytovaných hostí a načíta nielen údaje prečítané z dokladu, ale aj ďalšie údaje, ktoré boli zapísané manuálne (napr. adresa, titul, poznámka, e-mail).

Hlavné výhody

  • Kompaktný dizajn a flexibilný dizajn.
  • Zariadenie číta strojovo čitateľné pasy, víza a cestovné doklady, ktoré sú v súlade s normou ICAO 9303.
  • Automatické načítavanie údajov o prichádzajúcich hosťoch.
  • Zvlášť pri väčších skupinách výrazné skrátenie času zaevidovania hostí .
  • Odbúranie chybovosti pri zadávaní údajov.

Technická špecifikácia

Model: OCR31x

Vonkajší rozmer: 150(d)*44(v)*45(š) mm

Hmotnosť: 200 g

Dĺžka kábla: krátky a 1,5 m

Vstupné napätie: +5 VDC, 250 mA cez USB pripojenie

Optické čítanie znakov: obojsmerné

Indikátory: LED indikácia výkonu a korektného/nekorektného čítania

Zvuková signalizácia: jedno pípnutie pre dobré čítanie, 3 pípnutia pre zlé čítanie

Farba: tmavošedá

access-ocr31x